Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
                  

                

Приймальня управління

 

 

Доступ до публічної інформації

Сьогодні прозорість влади є однією з основних засад функціонування правової держави, в якій забезпечується участь громадськості у формуванні та здійсненні державної політики, її вплив на всі етапи процесу прийняття державних рішень, а також відкритий доступ до повної об’єктивної й достовірної інформації, якою володіють органи влади.

9травня 2011 р. набрали чинності Закони України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

ЗаконУкраїни «Про доступ до публічної інформації» зобов'язав всіх розпорядників інформації, передбачених статтею 13 Закону, надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Слід наголосити, що відповідно до вимог цього Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Статтею 15 Закону визначено перелік інформації, яку розпорядники інформації зобов’язані не пізніше п'яти робочих днів оприлюднювати. У разі наявності у розпорядника інформації офіційноговеб-сайтутака інформація оприлюднюється навеб-сайтііз зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Проблемні питання забезпечення доступу до публічної інформації пов’язані із виконанням розпорядниками інформації вимог статті 14 цього Закону. Законом передбачено обов’язок розпорядників інформації:

 • оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
 • систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;
 • вести облік запитів на інформацію;
 • визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
 • мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Законодавство

Реєстр публічної інформації, яка створена або перебуває у володінні управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

Назва
документу
Реєстра-
ційний
номер
Дата
реєст-
рації
Джерело
інфор-
мації
Підстава віднесення інформації до
категорії з обмеженим
доступом
Строк
обмеження,
якщо вона
віднесена
до
категорії з обмеженим
доступом
Галузь/
Ключові
слова
Вид/форма/ тип доку-мента Місце збері-
гання доку-
менту
Положення про управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації в новій редакції 173 25 березня 2019 Сайт управління

Структурний підрозділ КОДА Положення/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Інформаціящодо адміністративних послуг, що надає управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації
173 25 березня 2019 Сайт управління

Дозвіл на проведення
робіт на пам'ятках місцевого значення.
Дозвіл на відновлення земельних робіт. Погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони
таких пам'яток
Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Графікпроведення особистого прийому громадянкерівництвом управління культури, національностей та релігійКиївської обласної державної адміністрації (адреса, графік роботи) 82 19 вересня 2019 Сайт управління

Особистий прийом громадян керівництвом управління
Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Порядок складання, подання запиту на публічну інформацію

Сайт управління


Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий
Управління
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік (графік роботи) 82 19 вересня 2019 Сайт управління

Засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. Засідання Колегії управління. Засідання секцій теоретичних дисциплін обласного методичного об’єднання викладачів мистецьких шкіл.Засідання Київської обласної ради Церков та релігійних організацій Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Кадрові питання управляння 173 25 березня 2019 Сайт управління

Вакантні посади. Перелік та порядок подання документів, які подаються для участі у конкурсі. Перелік питань на перевірку знань. Перелік/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
План роботи управління на
2020 рік
109 03 грудня 2019 Сайт управління

Заходи за участі керівництва області, масові, культурно-мистецькі заходи надання методичної допомоги РДА, МВК, ОТГ, нормативно-правові документи План/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Накази начальника управління з основної діяльності
(кількість - 127)

2019 Управління

Культура, мистецтво, бібліотечна, клубна, музейна справа, охорона культурної спадщини, кінематографія, мистецька освіта, релігія, міжнаціональні
відносини
Накази/ паперовий/ текстовий Управління
Накази начальника управління з питань управління персоналом
(кількість - 220)

2019 Управління

Призначення, звільнення, переведення, проведення конкурсу на вакантну посаду, відпустка,
надбавка
Накази/ паперовий/ текстовий Управління
Реєстраційні справи релігійних громад та організацій Київської області
(кількість - 2100)

2019 Управління Наказ Міністерства юстиції від 18.11.2016 №3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» Без-
строково
Справи релігійних громад та організацій Київської області Справи/
паперовий/
текстовий
Управління
Інформація про керівництво управління (фото, П.І.П., контактні
дані, функції)
43 08 травня 2019 Сайт управління

Розподіл обов’язків між начальникомуправління, заступником начальникауправління - начальникомвідділу культури,мистецтв,охорони культурної спадщини Наказ/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Інформація про
апарат управління (П.І.П., посада, контактні дані,
функції)
16-к 31 січня 2019
Сайт управління

Керівництво та працівники апарату управління Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Матеріали у справах релігій і
національностей
173 25 березня 2019 Сайт управління

Стан релігійної ситуації, завдання відділу. Стан міжнаціональних відносин.Перелік документів, що подаються для реєстраціїстатутів новоутворених релігійних громад. Перелік документів, що подаються для реєстраціїзмін і доповнень до раніше зареєстрованихстатутів релігійних громад. План/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління
Заклади (підприємства) культури обласного підпорядкування (назва, керівник, адреса, контактні дані) 173 25 березня 2019 Сайт управління

Музеї, бібліотеки, обласні центри народної творчості, охорони пам’яток, мистецькі навчальні заклади Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Інформація про управління, відділи, сектори культуриРДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ Київської області (назва району, міста, ОТГ, контактні дані) 173 25 березня 2019 Сайт управління

Структурні підродили РДА, МВК, ОТГ з питань культури в розрізі районів області Перелік/ паперовий/ електронний/ таблиця Управління
Інформація про запобігання на протидію проявам корупції 362 20 червня 2019 року Сайт управління

Антикорупційна програма
Київської обласної державної адміністрації
на 2019-2020 роки
Програма/ паперовий/ електронний/ текстовий Управління


Звіт за І півріччя 2019 Програма (театр, оркестр)

ЗВІТ за І півріччя  Програми (культ.простір) КО

Звіт за 2018 Програма (театр, оркестр)

ЗВІТ 2018 рік Програма (культ. простір)

Рішення КОР Про внесення змін 2016-2019
Програма підтримки і розвитку театрльного та музичного мистецтва КО

Звіт - програма розвитку 2019 рік

Програма-рішення КОР 776