Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
                  

                

Приймальня управління

 

 

 

центр охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Основною метою діяльності Центру є збереження, охорона та дослідження пам'яток культурної спадщини на території Київської області.

Предметом діяльності Центру є:

 • здійснення, у межах повноважень, делегованих Управлінням, Міністерством Культури України та за погодженням з Управлінням організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини:
 • координація в межах території Київської області діяльності з наукового вивчення, дослідження, популяризації об'єктів культурної спадщини і співпраця у цій сфері з центральними та обласними організаціями, закладами й установами науки, освіти і культури, незалежними науковими та дослідними установами та організаціями;
 • аналіз стану охорони культурної спадщини та участь у розробленні програм охорони культурної спадщини;
 • контроль за виконанням юридичними і фізичними особами Законів України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів щодо охорони культурної спадщини;
 • забезпечення в межах території Київської області належного захисту та утримання об'єктів культурної спадщини;
 • підготовка для Управління пропозицій та матеріалів щодо погодження на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхобудівні, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження;
 • здійснення постійної інспекції за станом схоронності пам'яток культурної спадщини;
 • реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках;
 • науково-археологічне обстеження проектів відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, зміни землевласника, землекористувача, з врахуванням будь-яких змін стану зазначених ділянок, крім території пам'яток національного значення та підготовка матеріалів для їх погодження Управлінням;
 • забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток  та історичних ареалах в межах території Київської області;
 • підготовка пропозицій Управлінню у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього;
 • ведення обліку об'єктів культурної спадщини, яким загрожує знищення, руйнування або пошкодження;
 • участь в опрацюванні матеріалів та пропозицій Управління щодо надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони, в тому числі на роботи з їх консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування;
 • організація та проведення охоронних, науково-пошукових та практичних досліджень об'єктів культурної спадщини, підготовка матеріалів для Управління, для укладання відповідних договорів на охорону пам'яток історії, згідно з чинним законодавством;
 • забезпечення виготовлення, складання, зберігання і передачі центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини облікової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини;
 • підготовка документів Управлінню для надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках, на території Київської області (крім пам’яток археології) в зонах, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.